Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:47
kontakt
EKOEXPORT
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 251,00 19 908,00
22,5%
14 635,00
-26,5%
14 635,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 754,00 1 956,00
159,4%
-396,00
---
-396,00
---
Zysk (strata) brutto 4 379,00 209,00
-95,2%
740,00
254,1%
740,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 974,00 182,00
-93,9%
740,00
306,6%
740,00
0,0%
Amortyzacja 497,00 581,00
16,9%
386,00
-33,6%
386,00
0,0%
Aktywa 125 717,00 90 557,00
-28,0%
80 237,00
-11,4%
80 237,00
0,0%
Kapitał własny 88 061,00 58 793,00
-33,2%
43 534,00
-26,0%
43 534,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,70 4,47
-33,2%
3,31
-25,9%
3,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,01
-93,8%
0,06
300,0%
0,06
0,0%