Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 10:46
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 145,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -943,00
Zysk (strata) brutto -1 154,00
Zysk (strata) netto -1 262,00
Amortyzacja 110,00
Aktywa 23 551,00
Kapitał własny -14 151,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10