Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:27
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 459,00 10 102,00
6,8%
11 413,00
13,0%
8 965,00
-21,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31 332,00 581,00
---
1 869,00
221,7%
380,00
-79,7%
Zysk (strata) brutto -30 205,00 1 169,00
---
-466,00
---
2 262,00
---
Zysk (strata) netto -27 980,00 1 154,00
---
-590,00
---
2 262,00
---
Amortyzacja 366,00 231,00
-36,9%
350,00
51,5%
173,00
-50,6%
Aktywa 93 100,00 92 905,00
-0,2%
90 557,00
-2,5%
94 875,00
4,8%
Kapitał własny 58 229,00 59 383,00
2,0%
58 793,00
-1,0%
61 056,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,43 4,52
2,0%
4,47
-1,0%
4,64
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,13 0,09
---
-0,04
---
0,17
---