Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:16
kontakt
ALTUS
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 139,00 30 139,00
0,0%
21 357,00
-29,1%
27 047,00
26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 027,00 7 027,00
0,0%
4 636,00
-34,0%
3 048,00
-34,3%
Zysk (strata) brutto 6 894,00 6 894,00
0,0%
2 100,00
-69,5%
9 782,00
365,8%
Zysk (strata) netto 4 567,00 4 567,00
0,0%
1 332,00
-70,8%
6 938,00
420,9%
Amortyzacja 445,00 445,00
0,0%
382,00
-14,2%
432,00
13,1%
Aktywa 135 154,00 135 154,00
0,0%
137 750,00
1,9%
150 284,00
9,1%
Kapitał własny 103 278,00 103 278,00
0,0%
106 820,00
3,4%
117 791,00
10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,52
0,0%
2,61
3,4%
2,88
10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,0%
0,03
-70,5%
0,17
415,2%