Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 09:48
kontakt
ALTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -223,00 -273,00
---
-175,00
---
Zysk (strata) brutto -222,00 724,00
---
-164,00
---
Zysk (strata) netto -222,00 724,00
---
-164,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
Aktywa 40 729,00 41 483,00
1,9%
41 272,00
-0,5%
Kapitał własny 40 258,00 40 982,00
1,8%
40 818,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,00
1,8%
1,00
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,00
---