Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 19:00
kontakt
ALTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -189,00 -189,00
---
-251,00
---
-251,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 -189,00
---
-253,00
---
-253,00
---
Zysk (strata) netto -297,00 -156,00
---
-253,00
---
-253,00
---
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
9,00
-10,0%
9,00
0,0%
Aktywa 48 536,00 48 357,00
-0,4%
48 063,00
-0,6%
48 063,00
0,0%
Kapitał własny 40 824,00 40 668,00
-0,4%
40 415,00
-0,6%
40 415,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,99
-0,4%
0,99
-0,6%
0,99
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---