Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:18
kontakt
REMEDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00 16,00
100,0%
6,00
-62,5%
13,00
116,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -179,00 -30,00
---
-268,00
---
-222,00
---
Zysk (strata) brutto -1 197,00 -58,00
---
-293,00
---
-597,00
---
Zysk (strata) netto -1 197,00 -58,00
---
-247,00
---
-597,00
---
Amortyzacja 53,00 53,00
0,0%
53,00
0,0%
53,00
0,0%
Aktywa 11 278,00 11 257,00
-0,2%
11 191,00
-0,6%
10 711,00
-4,3%
Kapitał własny 3 473,00 3 415,00
-1,7%
3 168,00
-7,2%
2 571,00
-18,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-1,8%
0,05
-7,4%
0,04
-18,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---