Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:04
kontakt
BETOMAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 277,00 16 767,00
3,0%
22 240,00
32,6%
25 393,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 532,00 1 104,00
107,5%
2 738,00
148,0%
3 790,00
38,4%
Zysk (strata) brutto 546,00 1 060,00
94,1%
3 423,00
222,9%
3 787,00
10,6%
Zysk (strata) netto 65,00 888,00
1 266,2%
2 859,00
222,0%
3 188,00
11,5%
Amortyzacja 879,00 828,00
-5,8%
805,00
-2,8%
816,00
1,4%
Aktywa 58 828,00 60 837,00
3,4%
60 692,00
-0,2%
64 482,00
6,2%
Kapitał własny 41 449,00 42 336,00
2,1%
40 506,00
-4,3%
43 694,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,09 3,16
2,1%
3,02
-4,3%
3,26
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
1 220,0%
0,21
222,7%
0,24
11,7%