Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:27
kontakt
MPAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 585,00 4 362,00
21,7%
5 485,00
25,7%
5 142,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 388,00 -303,00
---
190,00
---
66,00
-65,3%
Zysk (strata) brutto 368,00 -344,00
---
79,00
---
27,00
-65,8%
Zysk (strata) netto 368,00 -344,00
---
109,00
---
27,00
-75,2%
Amortyzacja -126,00 0,00
---
487,00
---
157,00
-67,8%
Aktywa 20 710,00 21 020,00
1,5%
22 609,00
7,6%
22 479,00
-0,6%
Kapitał własny 15 011,00 14 667,00
-2,3%
14 770,00
0,7%
14 781,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,22
-4,0%
0,22
0,5%
0,22
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---
0,00
---