Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 19:37
kontakt
MPAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 216,00 8 956,00
9,0%
8 956,00
0,0%
9 197,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 136,00 109,00
-19,9%
109,00
0,0%
85,00
-22,0%
Zysk (strata) brutto 141,00 60,00
-57,4%
60,00
0,0%
7,00
-88,3%
Zysk (strata) netto 99,00 60,00
-39,4%
60,00
0,0%
7,00
-88,3%
Amortyzacja 152,00 171,00
12,5%
171,00
0,0%
172,00
0,6%
Aktywa 27 786,00 28 786,00
3,6%
28 786,00
0,0%
30 492,00
5,9%
Kapitał własny 14 879,00 14 939,00
0,4%
14 939,00
0,0%
14 946,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,5%
0,22
0,0%
0,22
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
---