Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:41
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 293,00 11 715,00
86,2%
4 584,00
-60,9%
2 091,00
-54,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 321,00 118,00
-63,2%
-1 093,00
---
-2 623,00
---
Zysk (strata) brutto 293,00 93,00
-68,3%
-1 123,00
---
-2 683,00
---
Zysk (strata) netto 213,00 -166,00
---
-922,00
---
-2 211,00
---
Amortyzacja 71,00 87,00
22,5%
79,00
-9,2%
76,00
-3,8%
Aktywa 15 474,00 20 723,00
33,9%
15 513,00
-25,1%
11 176,00
-28,0%
Kapitał własny 3 827,00 3 620,00
-5,4%
2 698,00
-25,5%
487,00
-81,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,56
-5,4%
0,42
-25,5%
0,08
-81,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,02
---
-0,14
---
-0,34
---