Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 11:28
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -60,00 -60,00
---
12,00
---
182,00
1 416,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -447,00 -447,00
---
-350,00
---
187,00
---
Zysk (strata) brutto -429,00 -429,00
---
-341,00
---
176,00
---
Zysk (strata) netto -412,00 -412,00
---
-305,00
---
181,00
---
Amortyzacja -40,00 0,00
---
46,00
---
2,00
-95,7%
Aktywa 7 647,00 0,00
---
7 219,00
---
7 143,00
-1,1%
Kapitał własny -3 432,00 0,00
---
-3 737,00
---
-3 556,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,53
---
-0,58
---
-0,55
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,05
---
0,03
---