Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:57
kontakt
IZOBLOK
Roczne skonsolidowane
 2020-04-302021-04-302022-04-302022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 184 580,00 186 456,00
1,0%
163 494,00
-12,3%
159 946,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 720,00 -11 003,00
---
-24 821,00
---
-24 821,00
---
Zysk (strata) brutto -5 735,00 -13 059,00
---
-28 162,00
---
-28 162,00
---
Zysk (strata) netto -4 533,00 -11 254,00
---
-24 844,00
---
-24 844,00
---
Amortyzacja 18 976,00 20 750,00
9,3%
16 723,00
-19,4%
16 723,00
0,0%
Aktywa 192 630,00 191 004,00
-0,8%
195 539,00
2,4%
195 539,00
0,0%
Kapitał własny 108 067,00 96 918,00
-10,3%
73 029,00
-24,6%
73 029,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,29 76,49
-10,3%
57,64
-24,6%
57,64
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,58 -8,88
---
-19,61
---
-19,61
---