Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 20:00
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-07-312022-10-312022-10-312023-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 699,00 32 309,00
25,7%
-100,00
---
35 819,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -314,00 1 918,00
---
1 918,00
0,0%
4 591,00
139,4%
Zysk (strata) brutto -1 600,00 1 780,00
---
1 780,00
0,0%
3 938,00
121,2%
Zysk (strata) netto -1 565,00 1 737,00
---
1 737,00
0,0%
3 314,00
90,8%
Amortyzacja 1 188,00 1 305,00
9,8%
1 305,00
0,0%
1 224,00
-6,2%
Aktywa 178 424,00 187 423,00
5,0%
187 423,00
0,0%
173 665,00
-7,3%
Kapitał własny 83 050,00 84 787,00
2,1%
84 787,00
0,0%
88 101,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,55 66,92
2,1%
66,92
0,0%
69,54
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,24 1,37
---
1,37
0,0%
2,62
90,8%