Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 05:33
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-07-312023-07-312023-10-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 425,00 34 425,00
0,0%
68 990,00
100,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 421,00 2 421,00
0,0%
4 713,00
94,7%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 3 983,00 3 983,00
0,0%
5 305,00
33,2%
0,00
---
Zysk (strata) netto 3 142,00 3 142,00
0,0%
4 044,00
28,7%
0,00
---
Amortyzacja 1 240,00 1 240,00
0,0%
2 435,00
96,4%
0,00
---
Aktywa 162 953,00 162 953,00
0,0%
167 373,00
2,7%
169 506,00
1,3%
Kapitał własny 93 786,00 93 786,00
0,0%
94 688,00
1,0%
98 481,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,02 74,02
0,0%
74,73
1,0%
77,73
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,48 2,48
0,0%
3,19
28,7%
0,00
---