Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:10
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-01-312021-04-302021-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 107,00 31 648,00
-1,4%
22 297,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 708,00 -31 568,00
---
95,00
---
Zysk (strata) brutto 3 085,00 -32 328,00
---
-506,00
---
Zysk (strata) netto 2 467,00 -32 119,00
---
-490,00
---
Amortyzacja 1 718,00 1 688,00
-1,7%
1 520,00
-10,0%
Aktywa 197 422,00 164 717,00
-16,6%
164 951,00
0,1%
Kapitał własny 129 375,00 97 213,00
-24,9%
96 723,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 102,11 76,73
-24,9%
76,34
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,95 -25,35
---
-0,39
---