Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 08:42
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-07-312021-10-312022-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 297,00 20 715,00
-7,1%
25 323,00
22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 95,00 -2 480,00
---
-253,00
---
Zysk (strata) brutto -506,00 -3 379,00
---
-553,00
---
Zysk (strata) netto -490,00 -2 644,00
---
-461,00
---
Amortyzacja 1 520,00 1 312,00
-13,7%
1 322,00
0,8%
Aktywa 164 951,00 164 046,00
-0,5%
167 622,00
2,2%
Kapitał własny 96 723,00 94 079,00
-2,7%
93 618,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,34 74,25
-2,7%
73,89
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -2,09
---
-0,36
---