Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 06:51
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-04-302022-07-312022-10-312022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 085,00 25 699,00
-1,5%
32 309,00
25,7%
-100,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 490,00 -314,00
---
1 918,00
---
1 918,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -9 653,00 -1 600,00
---
1 780,00
---
1 780,00
0,0%
Zysk (strata) netto -9 072,00 -1 565,00
---
1 737,00
---
1 737,00
0,0%
Amortyzacja 1 263,00 1 188,00
-5,9%
1 305,00
9,8%
1 305,00
0,0%
Aktywa 178 539,00 178 424,00
-0,1%
187 423,00
5,0%
187 423,00
0,0%
Kapitał własny 84 615,00 83 050,00
-1,8%
84 787,00
2,1%
84 787,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 66,78 65,55
-1,9%
66,92
2,1%
66,92
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -7,16 -1,24
---
1,37
---
1,37
0,0%