Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:46
kontakt
TAURONPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 673 373,00 8 853 000,00
32,7%
8 853 000,00
0,0%
8 853 000,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 200 278,00 62 000,00
-69,0%
62 000,00
0,0%
62 000,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -381 757,00 -44 000,00
---
-44 000,00
---
-44 000,00
---
Zysk (strata) netto -344 076,00 -11 000,00
---
-11 000,00
---
-11 000,00
---
Amortyzacja 1 377,00 4 000,00
190,5%
4 000,00
0,0%
4 000,00
0,0%
Aktywa 31 480 000,00 32 086 000,00
1,9%
32 086 000,00
0,0%
32 086 000,00
0,0%
Kapitał własny 12 101 000,00 12 219 000,00
1,0%
12 219 000,00
0,0%
12 219 000,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,90 6,97
1,0%
6,97
0,0%
6,97
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---