Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:33
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 117 767,00 102 882,00
-12,6%
89 909,00
-12,6%
78 271,00
-12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 281,00 8 366,00
155,0%
6 896,00
-17,6%
2 972,00
-56,9%
Zysk (strata) brutto 4 116,00 8 163,00
98,3%
6 732,00
-17,5%
3 142,00
-53,3%
Zysk (strata) netto 3 234,00 6 718,00
107,7%
4 033,00
-40,0%
2 518,00
-37,6%
Amortyzacja 3 038,00 3 579,00
17,8%
3 285,00
-8,2%
3 309,00
0,7%
Aktywa 255 539,00 234 205,00
-8,3%
227 303,00
-2,9%
233 768,00
2,8%
Kapitał własny 85 370,00 73 818,00
-13,5%
77 851,00
5,5%
80 369,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,97 6,02
-13,5%
6,35
5,5%
6,56
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,55
107,6%
0,33
-40,0%
0,21
-37,4%