Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 20:23
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 92 182,00 64 964,00
-29,5%
95 618,00
47,2%
117 449,00
22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 116,00 1 076,00
-49,1%
3 381,00
214,2%
8 090,00
139,3%
Zysk (strata) brutto 783,00 -538,00
---
2 642,00
---
5 782,00
118,8%
Zysk (strata) netto 2 329,00 -394,00
---
2 170,00
---
4 668,00
115,1%
Amortyzacja 3 410,00 3 638,00
6,7%
3 718,00
2,2%
3 720,00
0,1%
Aktywa 233 056,00 226 796,00
-2,7%
235 275,00
3,7%
238 611,00
1,4%
Kapitał własny 90 931,00 90 537,00
-0,4%
90 256,00
-0,3%
94 925,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,42 7,39
-0,4%
7,37
-0,3%
7,75
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,03
---
0,18
---
0,38
115,3%