Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 14:57
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 000,00 20 000,00
-20,0%
14 000,00
-30,0%
26 000,00
85,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 000,00 -20 000,00
---
-36 000,00
---
-27 000,00
---
Zysk (strata) brutto 172 000,00 -61 000,00
---
1 000,00
---
-42 000,00
---
Zysk (strata) netto 176 000,00 -50 000,00
---
-83 000,00
---
-30 000,00
---
Amortyzacja 3 000,00 4 000,00
33,3%
2 000,00
-50,0%
3 000,00
50,0%
Aktywa 13 310 000,00 12 680 000,00
-4,7%
12 600 000,00
-0,6%
12 095 000,00
-4,0%
Kapitał własny 7 463 000,00 7 406 000,00
-0,8%
7 336 000,00
-0,9%
7 310 000,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,02 17,89
-0,8%
17,72
-0,9%
17,65
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 -0,12
---
-0,20
---
-0,07
---