Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 22:50
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 000,00 17 000,00
13,3%
13 000,00
-23,5%
15 000,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 000,00 -24 000,00
---
-17 000,00
---
-27 000,00
---
Zysk (strata) brutto -73 000,00 5 000,00
---
10 000,00
100,0%
-3 000,00
---
Zysk (strata) netto -63 000,00 7 000,00
---
14 000,00
100,0%
-2 000,00
---
Amortyzacja 4 000,00 5 000,00
25,0%
3 000,00
-40,0%
4 000,00
33,3%
Aktywa 12 571 000,00 12 962 000,00
3,1%
13 038 000,00
0,6%
13 342 000,00
2,3%
Kapitał własny 7 217 000,00 7 345 000,00
1,8%
7 385 000,00
0,5%
7 414 000,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,43 17,74
1,8%
17,84
0,5%
17,90
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,02
---
0,03
100,0%
-0,00
---