Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 10:13
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 000,00 18 000,00
12,5%
19 000,00
5,6%
25 000,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22 000,00 -30 000,00
---
-25 000,00
---
-21 000,00
---
Zysk (strata) brutto -28 000,00 66 000,00
---
-6 000,00
---
172 000,00
---
Zysk (strata) netto -22 000,00 60 000,00
---
-6 000,00
---
176 000,00
---
Amortyzacja 4 000,00 4 000,00
0,0%
4 000,00
0,0%
3 000,00
-25,0%
Aktywa 13 557 000,00 14 263 000,00
5,2%
15 967 000,00
11,9%
13 310 000,00
-16,6%
Kapitał własny 7 368 000,00 7 364 000,00
-0,1%
7 315 000,00
-0,7%
7 463 000,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,79 17,78
-0,1%
17,67
-0,7%
18,02
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,14
---
-0,01
---
0,42
---