Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 09:36
kontakt
BUMECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 875,00 15 348,00
-32,9%
23 475,00
53,0%
24 768,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 406,00 -12 827,00
---
-1 606,00
---
-2 238,00
---
Zysk (strata) brutto 1 007,00 -13 209,00
---
5 616,00
---
122 376,00
2 079,1%
Zysk (strata) netto 1 007,00 -10 524,00
---
5 616,00
---
96 234,00
1 613,6%
Amortyzacja 3 257,00 3 109,00
-4,5%
2 777,00
-10,7%
2 843,00
2,4%
Aktywa 107 521,00 84 856,00
-21,1%
120 919,00
42,5%
330 281,00
173,1%
Kapitał własny 36 000,00 26 606,00
-26,1%
44 427,00
67,0%
160 604,00
261,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 1,84
-36,6%
3,07
67,0%
11,09
261,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,73
---
0,39
---
6,64
1 612,6%