Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 11:01
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 293,00 15 972,00
153,8%
15 972,00
0,0%
8 796,00
-44,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37 660,00 1 952,00
---
1 952,00
0,0%
-4 190,00
---
Zysk (strata) brutto 44 026,00 53 353,00
21,2%
53 353,00
0,0%
69 023,00
29,4%
Zysk (strata) netto 34 341,00 42 834,00
24,7%
42 834,00
0,0%
53 400,00
24,7%
Amortyzacja 1 334,00 1 273,00
-4,6%
1 273,00
0,0%
1 570,00
23,3%
Aktywa 222 708,00 270 208,00
21,3%
270 208,00
0,0%
330 281,00
22,2%
Kapitał własny 78 852,00 121 686,00
54,3%
121 686,00
0,0%
160 604,00
32,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,44 8,40
54,3%
8,40
0,0%
11,09
32,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,96
24,8%
2,96
0,0%
3,69
24,6%