Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 22:39
kontakt
APS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 692,00 9 264,00
-4,4%
9 618,00
3,8%
10 573,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 246,00 217,00
-11,8%
582,00
168,2%
1 397,00
140,0%
Zysk (strata) brutto 305,00 284,00
-6,9%
1 033,00
263,7%
1 552,00
50,2%
Zysk (strata) netto 248,00 22,00
-91,1%
1 132,00
5 045,5%
1 020,00
-9,9%
Amortyzacja 48,00 95,00
97,9%
89,00
-6,3%
122,00
37,1%
Aktywa 22 374,00 22 878,00
2,3%
23 110,00
1,0%
20 447,00
-11,5%
Kapitał własny 9 798,00 9 803,00
0,1%
8 939,00
-8,8%
9 959,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,85 1,85
0,1%
1,69
-8,8%
1,88
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-91,5%
0,21
5 250,0%
0,19
-9,8%