Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 10:22
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 221,00 65 303,00
6,7%
68 352,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 668,00 -7 473,00
---
3 559,00
---
Zysk (strata) brutto 4 572,00 -19 198,00
---
744,00
---
Zysk (strata) netto 6 541,00 -19 854,00
---
1 374,00
---
Amortyzacja 2 454,00 2 130,00
-13,2%
1 816,00
-14,7%
Aktywa 273 882,00 280 306,00
2,3%
296 492,00
5,8%
Kapitał własny 77 286,00 57 431,00
-25,7%
58 806,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,14 9,02
-25,7%
9,24
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 -3,12
---
0,22
---