Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:52
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 713,00 71 095,00
13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 508,00 1 443,00
-42,5%
Zysk (strata) brutto 3 264,00 1 126,00
-65,5%
Zysk (strata) netto 1 965,00 1 265,00
-35,6%
Amortyzacja 2 616,00 2 686,00
2,7%
Aktywa 263 936,00 269 195,00
2,0%
Kapitał własny 68 420,00 70 046,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,75 11,00
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,20
-35,6%