Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:07
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 310,00 39 119,00
4,8%
39 049,00
-0,2%
39 778,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 532,00 2 842,00
85,5%
1 289,00
-54,6%
579,00
-55,1%
Zysk (strata) brutto 1 325,00 4 146,00
212,9%
940,00
-77,3%
370,00
-60,6%
Zysk (strata) netto 1 112,00 3 511,00
215,7%
732,00
-79,2%
291,00
-60,2%
Amortyzacja 305,00 313,00
2,6%
377,00
20,4%
396,00
5,0%
Aktywa 56 276,00 60 693,00
7,8%
66 049,00
8,8%
65 387,00
-1,0%
Kapitał własny 18 945,00 22 452,00
18,5%
23 184,00
3,3%
18 435,00
-20,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,85
18,5%
2,94
3,3%
2,34
-20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,45
216,3%
0,09
-79,1%
0,04
-60,2%