Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 07:43
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 200,00 1 753,00
776,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -325,00 1 510,00
---
15,00
-99,0%
Zysk (strata) brutto -325,00 465,00
---
15,00
-96,8%
Zysk (strata) netto -325,00 465,00
---
15,00
-96,8%
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 22 491,00 23 145,00
2,9%
23 597,00
2,0%
Kapitał własny -16 478,00 -15 988,00
---
-15 974,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,36
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
---