Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:29
kontakt
FEERUM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 244 091,00 118 299,00
-51,5%
132 131,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 522,00 -6 503,00
---
5 562,00
---
Zysk (strata) brutto 20 164,00 -6 363,00
---
4 806,00
---
Zysk (strata) netto 19 811,00 -7 447,00
---
4 597,00
---
Amortyzacja 10 332,00 9 443,00
-8,6%
7 387,00
-21,8%
Aktywa 242 439,00 202 708,00
-16,4%
189 224,00
-6,7%
Kapitał własny 119 196,00 106 981,00
-10,2%
111 577,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,50 11,22
-10,3%
11,70
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,08 -0,78
---
0,48
---