Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 11:28
kontakt
FEERUM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 775,00 21 996,00
104,1%
20 331,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 626,00 493,00
-21,2%
1 438,00
191,7%
Zysk (strata) brutto 471,00 290,00
-38,4%
1 156,00
298,6%
Zysk (strata) netto 177,00 111,00
-37,3%
892,00
703,6%
Amortyzacja 1 733,00 1 732,00
-0,1%
1 716,00
-0,9%
Aktywa 191 773,00 189 260,00
-1,3%
185 823,00
-1,8%
Kapitał własny 111 754,00 111 864,00
0,1%
112 757,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,72 11,73
0,1%
11,82
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-36,8%
0,09
683,3%