Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:24
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 787,00 26 241,00
-34,0%
10 772,00
-58,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -694,00 -971,00
---
679,00
---
Zysk (strata) brutto 50,00 -1 120,00
---
577,00
---
Zysk (strata) netto 248,00 -729,00
---
283,00
---
Amortyzacja 1 894,00 1 770,00
-6,5%
1 698,00
-4,1%
Aktywa 198 368,00 178 322,00
-10,1%
181 255,00
1,6%
Kapitał własny 106 902,00 106 172,00
-0,7%
106 455,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,21 11,13
-0,7%
11,16
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,08
---
0,03
---