Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:22
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 493,00 19 954,00
28,8%
34 548,00
73,1%
39 787,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 974,00 1 673,00
---
1 808,00
8,1%
-694,00
---
Zysk (strata) brutto -24 056,00 2 032,00
---
213,00
-89,5%
50,00
-76,5%
Zysk (strata) netto -22 487,00 1 593,00
---
539,00
-66,2%
248,00
-54,0%
Amortyzacja 2 285,00 1 774,00
-22,4%
1 810,00
2,0%
1 894,00
4,6%
Aktywa 194 853,00 191 482,00
-1,7%
187 159,00
-2,3%
198 368,00
6,0%
Kapitał własny 104 522,00 106 115,00
1,5%
106 654,00
0,5%
106 902,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,96 11,13
1,5%
11,18
0,5%
11,21
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,36 0,17
---
0,06
-65,9%
0,03
-54,4%