Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 04:22
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 110,00 11 356,00
40,0%
8 485,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 277,00 2 411,00
88,8%
962,00
-60,1%
Zysk (strata) brutto 1 204,00 2 654,00
120,4%
942,00
-64,5%
Zysk (strata) netto 887,00 1 983,00
123,6%
671,00
-66,2%
Amortyzacja 1 357,00 1 244,00
-8,3%
1 353,00
8,8%
Aktywa 66 423,00 86 025,00
29,5%
86 159,00
0,2%
Kapitał własny 28 231,00 43 148,00
52,8%
43 819,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,91 1,39
52,8%
1,41
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
120,7%
0,02
-65,6%