Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 12:34
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 118,00 10 224,00
1,0%
8 182,00
-20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 630,00 2 808,00
-39,4%
1 471,00
-47,6%
Zysk (strata) brutto 4 050,00 2 165,00
-46,5%
1 215,00
-43,9%
Zysk (strata) netto 3 134,00 1 766,00
-43,7%
949,00
-46,3%
Amortyzacja 1 182,00 1 139,00
-3,6%
1 053,00
-7,6%
Aktywa 103 457,00 134 595,00
30,1%
127 704,00
-5,1%
Kapitał własny 44 963,00 72 096,00
60,3%
73 045,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 2,13
60,3%
2,16
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-43,5%
0,03
-46,2%