Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 06:30
kontakt
MEDICOBIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 369,00 369,00
0,0%
454,00
23,0%
265,00
-41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -474,00 -720,00
---
-308,00
---
-588,00
---
Zysk (strata) brutto -482,00 -727,00
---
-309,00
---
-589,00
---
Zysk (strata) netto -482,00 -727,00
---
-309,00
---
-589,00
---
Amortyzacja 442,00 448,00
1,4%
437,00
-2,5%
562,00
28,6%
Aktywa 16 137,00 16 254,00
0,7%
16 370,00
0,7%
15 770,00
-3,7%
Kapitał własny 12 928,00 14 825,00
14,7%
12 614,00
-14,9%
12 031,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,0%
0,19
-2,1%
0,18
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---