Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:58
kontakt
MEDICOBIO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 450,00 1 504,00
3,7%
1 153,00
-23,3%
3 430,00
197,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -170,00 -213,00
---
403,00
---
-1 303,00
---
Zysk (strata) brutto -163,00 -223,00
---
416,00
---
-1 308,00
---
Zysk (strata) netto -163,00 -223,00
---
408,00
---
-1 308,00
---
Amortyzacja 43,00 21,00
-51,2%
110,00
423,8%
894,00
712,7%
Aktywa 1 436,00 1 236,00
-13,9%
15 970,00
1 192,1%
15 505,00
-2,9%
Kapitał własny 869,00 475,00
-45,3%
14 826,00
3 021,3%
12 887,00
-13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,07
-45,3%
0,22
211,4%
0,19
-12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
0,01
---
-0,02
---