Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:14
kontakt
MEDICOBIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 835,00 564,00
-32,5%
1 620,00
187,2%
3 078,00
90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 300,00 4,00
-98,7%
-625,00
---
-443,00
---
Zysk (strata) brutto 298,00 -1,00
---
-629,00
---
-443,00
---
Zysk (strata) netto 298,00 -1,00
---
-629,00
---
-443,00
---
Amortyzacja 110,00 120,00
9,1%
721,00
500,8%
438,00
-39,3%
Aktywa 15 970,00 16 254,00
1,8%
16 607,00
2,2%
15 801,00
-4,9%
Kapitał własny 14 826,00 14 825,00
-0,0%
14 196,00
-4,2%
13 752,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,0%
0,21
-4,1%
0,20
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,01
---
-0,01
---