Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 03:10
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 930,00 3 184,00
-59,8%
6 841,00
114,9%
7 336,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 678,00 -3 314,00
---
534,00
---
1 550,00
190,3%
Zysk (strata) brutto 14 754,00 16 369,00
10,9%
12 893,00
-21,2%
32 927,00
155,4%
Zysk (strata) netto 13 532,00 16 222,00
19,9%
12 026,00
-25,9%
29 929,00
148,9%
Amortyzacja 224,00 318,00
42,0%
250,00
-21,4%
259,00
3,6%
Aktywa 719 488,00 748 386,00
4,0%
761 399,00
1,7%
790 584,00
3,8%
Kapitał własny 690 209,00 706 478,00
2,4%
718 536,00
1,7%
682 093,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,30 13,61
2,4%
13,85
1,7%
13,14
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,31
19,9%
0,23
-25,9%
0,58
148,7%