Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:30
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 694,00 7 930,00
3,1%
3 184,00
-59,8%
6 841,00
114,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 394,00 1 678,00
-29,9%
-3 314,00
---
534,00
---
Zysk (strata) brutto 51 050,00 14 754,00
-71,1%
16 369,00
10,9%
12 893,00
-21,2%
Zysk (strata) netto 48 319,00 13 532,00
-72,0%
16 222,00
19,9%
12 026,00
-25,9%
Amortyzacja 193,00 224,00
16,1%
318,00
42,0%
250,00
-21,4%
Aktywa 751 503,00 719 488,00
-4,3%
748 386,00
4,0%
761 399,00
1,7%
Kapitał własny 676 678,00 690 209,00
2,0%
706 478,00
2,4%
718 536,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,04 13,30
2,0%
13,61
2,4%
13,85
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,26
-72,0%
0,31
19,9%
0,23
-25,9%