Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 22:48
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 701,00 23 096,00
-29,4%
60 884,00
163,6%
16 138,00
-73,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 070,00 16 263,00
-37,6%
52 862,00
225,0%
9 441,00
-82,1%
Zysk (strata) brutto 30 031,00 16 540,00
-44,9%
50 891,00
207,7%
10 028,00
-80,3%
Zysk (strata) netto 27 552,00 15 656,00
-43,2%
50 341,00
221,5%
9 098,00
-81,9%
Amortyzacja 256,00 228,00
-10,9%
222,00
-2,6%
225,00
1,4%
Aktywa 822 219,00 780 193,00
-5,1%
821 162,00
5,3%
756 777,00
-7,8%
Kapitał własny 711 454,00 727 166,00
2,2%
701 799,00
-3,5%
710 955,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,71 14,01
2,2%
13,52
-3,5%
13,70
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,30
-43,1%
0,97
221,2%
0,18
-82,0%