Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:23
kontakt
ACAUTOGAZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94 684,00 108 654,00
14,8%
124 944,00
15,0%
126 094,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 550,00 17 195,00
-20,2%
18 484,00
7,5%
17 264,00
-6,6%
Zysk (strata) brutto 21 778,00 16 877,00
-22,5%
18 114,00
7,3%
17 948,00
-0,9%
Zysk (strata) netto 18 071,00 14 076,00
-22,1%
15 702,00
11,6%
15 764,00
0,4%
Amortyzacja 5 205,00 5 688,00
9,3%
6 289,00
10,6%
6 076,00
-3,4%
Aktywa 194 484,00 207 351,00
6,6%
213 288,00
2,9%
286 557,00
34,4%
Kapitał własny 133 712,00 124 358,00
-7,0%
129 951,00
4,5%
166 372,00
28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,42 12,34
-8,0%
12,90
4,5%
16,52
28,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,40
-22,9%
1,56
11,6%
1,56
0,4%