Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:58
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 016,00 62 148,00
41,2%
62 796,00
1,0%
74 903,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 658,00 8 431,00
81,0%
10 053,00
19,2%
14 616,00
45,4%
Zysk (strata) brutto 3 944,00 8 016,00
103,2%
10 098,00
26,0%
13 955,00
38,2%
Zysk (strata) netto 3 501,00 7 026,00
100,7%
8 676,00
23,5%
11 743,00
35,4%
Amortyzacja 2 910,00 3 118,00
7,1%
3 171,00
1,7%
3 200,00
0,9%
Aktywa 205 870,00 216 212,00
5,0%
213 288,00
-1,4%
211 175,00
-1,0%
Kapitał własny 134 396,00 141 422,00
5,2%
129 951,00
-8,1%
141 694,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,34 14,04
5,2%
12,90
-8,1%
14,07
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,70
100,3%
0,86
23,5%
1,17
35,4%