Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:45
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 770,00 53 626,00
-7,2%
44 016,00
-17,9%
62 148,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 743,00 7 918,00
-9,4%
4 658,00
-41,2%
8 431,00
81,0%
Zysk (strata) brutto 8 314,00 7 795,00
-6,2%
3 944,00
-49,4%
8 016,00
103,2%
Zysk (strata) netto 7 121,00 6 537,00
-8,2%
3 501,00
-46,4%
7 026,00
100,7%
Amortyzacja 2 898,00 2 965,00
2,3%
2 910,00
-1,9%
3 118,00
7,1%
Aktywa 207 351,00 204 326,00
-1,5%
205 870,00
0,8%
216 212,00
5,0%
Kapitał własny 124 358,00 130 895,00
5,3%
134 396,00
2,7%
141 422,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,34 12,99
5,3%
13,34
2,7%
14,04
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,65
-8,2%
0,35
-46,4%
0,70
100,3%