Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:12
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 3 942,00
4 231,9%
0,00
---
55,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 123,00
38,2%
-78,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto 87,00 125,00
43,7%
-81,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto 87,00 122,00
40,2%
-81,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 254,00 55 360,00
0,2%
55 275,00
-0,2%
55 266,00
-0,0%
Kapitał własny 55 232,00 55 355,00
0,2%
55 274,00
-0,1%
55 254,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
0,2%
0,95
-0,1%
0,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
-0,00
---
0,00
---