Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 20:27
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -81,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto -27,00 -84,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) netto -27,00 -84,00
---
-55,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 162,00 56 050,00
1,6%
57 778,00
3,1%
Kapitał własny 55 099,00 55 015,00
-0,2%
54 961,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
-0,1%
0,95
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---