Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:14
kontakt
PGSSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 693,00 43 363,00
12,1%
46 520,00
7,3%
53 402,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 706,00 10 661,00
86,8%
10 157,00
-4,7%
13 392,00
31,8%
Zysk (strata) brutto 8 056,00 8 655,00
7,4%
12 564,00
45,2%
12 268,00
-2,4%
Zysk (strata) netto 7 665,00 8 142,00
6,2%
11 977,00
47,1%
11 462,00
-4,3%
Amortyzacja -3 861,00 408,00
---
3 286,00
705,4%
1 867,00
-43,2%
Aktywa 65 766,00 83 114,00
26,4%
105 919,00
27,4%
99 833,00
-5,7%
Kapitał własny 58 141,00 66 283,00
14,0%
56 262,00
-15,1%
67 724,00
20,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,34
14,0%
1,99
-15,1%
2,40
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
6,3%
0,42
47,2%
0,41
-4,2%