Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 20:32
kontakt
ARENAPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -254,00 -435,00
---
-361,00
---
-251,00
---
Zysk (strata) brutto 420,00 -273,00
---
-506,00
---
-274,00
---
Zysk (strata) netto 290,00 -299,00
---
-491,00
---
-174,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 47 358,00 59 183,00
25,0%
60 207,00
1,7%
14 266,00
-76,3%
Kapitał własny 33 979,00 51 929,00
52,8%
56 864,00
9,5%
12 497,00
-78,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
-3,4%
0,15
-10,7%
0,03
-79,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---