Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:20
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84,00 -173,00
---
-262,00
---
-214,00
---
Zysk (strata) brutto -568,00 310,00
---
-583,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) netto -537,00 216,00
---
-514,00
---
-93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 270,00 56 744,00
2,7%
59 183,00
4,3%
58 958,00
-0,4%
Kapitał własny 51 298,00 51 514,00
0,4%
51 929,00
0,8%
51 837,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,83
0,5%
0,84
0,7%
0,84
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,01
---
-0,00
---