Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:52
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -262,00 -214,00
---
-226,00
---
-171,00
---
Zysk (strata) brutto -583,00 -84,00
---
-491,00
---
-267,00
---
Zysk (strata) netto -514,00 -93,00
---
-432,00
---
-242,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 59 183,00 58 958,00
-0,4%
60 078,00
1,9%
60 395,00
0,5%
Kapitał własny 51 929,00 51 837,00
-0,2%
51 405,00
-0,8%
57 113,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
-0,1%
0,68
-18,9%
0,75
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,00
---