Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 01:09
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -214,00 -226,00
---
-171,00
---
-190,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -491,00
---
-267,00
---
-239,00
---
Zysk (strata) netto -93,00 -432,00
---
-242,00
---
-249,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 58 958,00 60 078,00
1,9%
60 395,00
0,5%
60 207,00
-0,3%
Kapitał własny 51 837,00 51 405,00
-0,8%
57 113,00
11,1%
56 864,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,68
-18,9%
0,75
11,0%
0,75
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---