Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:22
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00 20,00
-65,5%
3,00
-85,0%
2,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 2 314,00
---
-22,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) brutto -68,00 2 312,00
---
-22,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) netto -68,00 2 124,00
---
-22,00
---
-70,00
---
Amortyzacja 21,00 21,00
0,0%
9,00
-57,1%
9,00
0,0%
Aktywa 2 524,00 5 654,00
124,0%
4 479,00
-20,8%
4 411,00
-1,5%
Kapitał własny 1 147,00 3 271,00
185,2%
3 256,00
-0,5%
3 192,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,32
184,7%
0,32
-0,3%
0,31
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,20
---
-0,00
---
-0,01
---