Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:06
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 -151,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) brutto -70,00 -182,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) netto -70,00 -169,00
---
-91,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
Aktywa 4 411,00 4 265,00
-3,3%
4 174,00
-2,1%
Kapitał własny 3 192,00 3 023,00
-5,3%
2 932,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,29
-5,5%
0,28
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---