Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 19:20
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 -67,00
---
-73,00
---
Zysk (strata) brutto 206,00 -87,00
---
-73,00
---
Zysk (strata) netto 206,00 -87,00
---
-73,00
---
Amortyzacja 7,00 5,00
-28,6%
5,00
0,0%
Aktywa 3 814,00 3 723,00
-2,4%
3 651,00
-1,9%
Kapitał własny 2 560,00 2 473,00
-3,4%
2 401,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,24
-3,6%
0,23
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,01
---