Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 16:01
kontakt
SUNTECH
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 333,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 841,00
Zysk (strata) brutto 2 040,00
Zysk (strata) netto 1 901,00
Amortyzacja 130,00
Aktywa 8 124,00
Kapitał własny 3 799,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12