Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 16:42
kontakt
SUNTECH
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 254,00 25 637,00
33,2%
31 521,00
23,0%
41 475,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 920,00 6 265,00
114,6%
8 420,00
34,4%
8 484,00
0,8%
Zysk (strata) brutto 2 541,00 6 652,00
161,8%
9 121,00
37,1%
7 029,00
-22,9%
Zysk (strata) netto 2 325,00 6 106,00
162,6%
8 167,00
33,8%
6 351,00
-22,2%
Amortyzacja 282,00 169,00
-40,1%
234,00
38,5%
387,00
65,4%
Aktywa 9 850,00 17 090,00
73,5%
29 394,00
72,0%
35 595,00
21,1%
Kapitał własny 7 237,00 12 111,00
67,3%
20 118,00
66,1%
25 991,00
29,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,76
67,4%
1,26
66,1%
1,63
29,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,38
162,3%
0,51
33,7%
0,40
-22,3%