Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 14:48
kontakt
SUNTECH
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 305,00 19 254,00
25,8%
25 637,00
33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 832,00 2 920,00
59,4%
6 265,00
114,6%
Zysk (strata) brutto 1 179,00 2 541,00
115,5%
6 652,00
161,8%
Zysk (strata) netto 1 040,00 2 325,00
123,6%
6 106,00
162,6%
Amortyzacja 126,00 282,00
123,8%
169,00
-40,1%
Aktywa 9 230,00 9 850,00
6,7%
17 090,00
73,5%
Kapitał własny 4 912,00 7 237,00
47,3%
12 111,00
67,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,45
47,4%
0,76
67,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,15
124,6%
0,38
162,3%