Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:14
kontakt
SUNTECH
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 018,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 198,00
Zysk (strata) brutto 423,00
Zysk (strata) netto 423,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 023,00
Kapitał własny 4 220,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03