Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:07
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 537,00 4 060,00
-37,9%
5 951,00
46,6%
4 871,00
-18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 561,00 263,00
-83,2%
503,00
91,3%
159,00
-68,4%
Zysk (strata) brutto 1 983,00 397,00
-80,0%
439,00
10,6%
257,00
-41,5%
Zysk (strata) netto 1 783,00 397,00
-77,7%
439,00
10,6%
257,00
-41,5%
Amortyzacja 104,00 33,00
-68,3%
53,00
60,6%
67,00
26,4%
Aktywa 9 850,00 9 876,00
0,3%
10 080,00
2,1%
10 354,00
2,7%
Kapitał własny 7 237,00 7 544,00
4,2%
8 073,00
7,0%
8 330,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,47
4,2%
0,51
7,0%
0,52
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,02
-77,7%
0,03
12,0%
0,02
-42,9%