Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:48
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 951,00 4 871,00
-18,1%
10 754,00
120,8%
6 149,00
-42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 503,00 159,00
-68,4%
5 201,00
3 171,1%
1 128,00
-78,3%
Zysk (strata) brutto 439,00 257,00
-41,5%
5 421,00
2 009,3%
1 182,00
-78,2%
Zysk (strata) netto 439,00 257,00
-41,5%
5 011,00
1 849,8%
1 182,00
-76,4%
Amortyzacja 53,00 67,00
26,4%
16,00
-76,1%
60,00
275,0%
Aktywa 10 080,00 10 354,00
2,7%
17 090,00
65,1%
18 521,00
8,4%
Kapitał własny 8 073,00 8 330,00
3,2%
12 111,00
45,4%
13 293,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,52
3,4%
0,76
45,3%
0,83
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-42,9%
0,31
1 862,5%
0,07
-76,4%