Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:25
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 754,00 6 149,00
-42,8%
5 963,00
-3,0%
6 511,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 201,00 1 128,00
-78,3%
1 010,00
-10,5%
917,00
-9,2%
Zysk (strata) brutto 5 421,00 1 182,00
-78,2%
1 233,00
4,3%
1 820,00
47,6%
Zysk (strata) netto 5 011,00 1 182,00
-76,4%
1 233,00
4,3%
1 820,00
47,6%
Amortyzacja 16,00 60,00
275,0%
96,00
60,0%
79,00
-17,7%
Aktywa 17 090,00 18 521,00
8,4%
18 236,00
-1,5%
20 517,00
12,5%
Kapitał własny 12 111,00 13 293,00
9,8%
14 367,00
8,1%
16 187,00
12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,83
9,7%
0,90
8,0%
1,02
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,07
-76,4%
0,08
4,1%
0,11
48,1%