Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:30
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 493,00 4 460,00
-0,7%
5 286,00
18,5%
6 508,00
23,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 263,00 662,00
151,7%
365,00
-44,9%
453,00
24,1%
Zysk (strata) brutto 169,00 743,00
339,6%
569,00
-23,4%
284,00
-50,1%
Zysk (strata) netto 16,00 585,00
3 556,2%
478,00
-18,3%
223,00
-53,3%
Amortyzacja 1 164,00 1 161,00
-0,3%
1 195,00
2,9%
1 577,00
32,0%
Aktywa 122 092,00 105 818,00
-13,3%
115 218,00
8,9%
116 501,00
1,1%
Kapitał własny 86 312,00 86 897,00
0,7%
82 305,00
-5,3%
82 528,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,78 3,80
0,7%
3,60
-5,3%
3,61
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
2 500,0%
0,02
-19,2%
0,01
-52,4%