Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 15:50
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 275,00 9 961,00
-3,1%
7 587,00
-23,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 232,00 694,00
-43,7%
13,00
-98,1%
Zysk (strata) brutto 526,00 2 264,00
330,4%
398,00
-82,4%
Zysk (strata) netto 375,00 1 680,00
348,0%
276,00
-83,6%
Amortyzacja 1 925,00 1 998,00
3,8%
1 943,00
-2,8%
Aktywa 166 981,00 162 998,00
-2,4%
162 047,00
-0,6%
Kapitał własny 111 873,00 113 553,00
1,5%
113 829,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,90 4,97
1,5%
4,98
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,07
362,5%
0,01
-83,8%