Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:41
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 286,00 6 508,00
23,1%
7 234,00
11,2%
7 482,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 365,00 453,00
24,1%
429,00
-5,3%
1 067,00
148,7%
Zysk (strata) brutto 569,00 284,00
-50,1%
555,00
95,4%
714,00
28,6%
Zysk (strata) netto 478,00 223,00
-53,3%
444,00
99,1%
532,00
19,8%
Amortyzacja 1 195,00 1 577,00
32,0%
1 627,00
3,2%
1 582,00
-2,8%
Aktywa 115 218,00 116 501,00
1,1%
121 770,00
4,5%
122 407,00
0,5%
Kapitał własny 82 305,00 82 528,00
0,3%
82 972,00
0,5%
83 504,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 3,61
0,3%
3,63
0,6%
3,66
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-52,4%
0,02
90,0%
0,02
21,1%