Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:36
kontakt
QUERCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 042,00 18 362,00
14,5%
37 182,00
102,5%
16 881,00
-54,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 774,00 5 261,00
89,7%
14 652,00
178,5%
5 956,00
-59,4%
Zysk (strata) brutto 4 239,00 5 144,00
21,3%
14 298,00
178,0%
5 162,00
-63,9%
Zysk (strata) netto 3 518,00 4 124,00
17,2%
11 569,00
180,5%
4 193,00
-63,8%
Amortyzacja 161,00 182,00
13,0%
171,00
-6,0%
152,00
-11,1%
Aktywa 115 189,00 122 384,00
6,2%
118 011,00
-3,6%
117 202,00
-0,7%
Kapitał własny 89 666,00 93 790,00
4,6%
87 437,00
-6,8%
91 630,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,54
4,6%
1,49
-3,8%
1,56
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
17,2%
0,20
189,7%
0,07
-64,0%