Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:16
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 207,00 66 383,00
22,5%
67 650,00
1,9%
77 279,00
14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 916,00 2 482,00
29,5%
-556,00
---
1 949,00
---
Zysk (strata) brutto 1 914,00 2 478,00
29,5%
-583,00
---
1 949,00
---
Zysk (strata) netto 1 549,00 2 340,00
51,1%
-472,00
---
1 579,00
---
Amortyzacja 133,00 132,00
-0,8%
135,00
2,3%
135,00
0,0%
Aktywa 34 129,00 37 609,00
10,2%
33 001,00
-12,3%
35 657,00
8,0%
Kapitał własny 13 618,00 15 646,00
14,9%
15 140,00
-3,2%
16 719,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,42 6,22
14,9%
6,02
-3,2%
6,65
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,93
51,1%
-0,19
---
0,63
---