Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 14:53
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66 383,00 67 650,00
1,9%
77 279,00
14,2%
99 948,00
29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 482,00 -556,00
---
1 949,00
---
380,00
-80,5%
Zysk (strata) brutto 2 478,00 -583,00
---
1 949,00
---
331,00
-83,0%
Zysk (strata) netto 2 340,00 -472,00
---
1 579,00
---
268,00
-83,0%
Amortyzacja 132,00 135,00
2,3%
135,00
0,0%
125,00
-7,4%
Aktywa 37 609,00 33 001,00
-12,3%
35 657,00
8,0%
40 352,00
13,2%
Kapitał własny 15 646,00 15 140,00
-3,2%
16 719,00
10,4%
16 364,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,22 6,02
-3,2%
6,65
10,4%
6,51
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 -0,19
---
0,63
---
0,11
-83,0%