Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 11:14
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91 131,00 83 393,00
-8,5%
74 252,00
-11,0%
74 252,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 945,00 83,00
-91,2%
261,00
214,5%
261,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 881,00 -6,00
---
193,00
---
193,00
0,0%
Zysk (strata) netto 713,00 -4,00
---
154,00
---
154,00
0,0%
Amortyzacja 122,00 0,00
---
122,00
---
122,00
0,0%
Aktywa 37 905,00 34 426,00
-9,2%
35 569,00
3,3%
34 676,00
-2,5%
Kapitał własny 17 077,00 17 171,00
0,6%
17 367,00
1,1%
17 200,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,79 6,83
0,5%
6,91
1,1%
6,84
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,00
---
0,06
---
0,06
0,0%