Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 04:02
kontakt
PHARMENA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 096,00 12 096,00
0,0%
10 761,00
-11,0%
16 131,00
49,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 738,00 -5 738,00
---
-3 556,00
---
-1 861,00
---
Zysk (strata) brutto -6 065,00 -6 065,00
---
-3 478,00
---
-2 000,00
---
Zysk (strata) netto -4 960,00 -4 960,00
---
-4 208,00
---
-2 214,00
---
Amortyzacja 566,00 566,00
0,0%
518,00
-8,5%
514,00
-0,8%
Aktywa 54 424,00 54 424,00
0,0%
56 417,00
3,7%
59 235,00
5,0%
Kapitał własny 47 965,00 47 965,00
0,0%
45 262,00
-5,6%
43 056,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,37 4,37
0,0%
4,12
-5,7%
3,87
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,45
---
-0,38
---
-0,20
---