Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:04
kontakt
PHARMENA
Roczne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 328,00 20 050,00
1 409,8%
20 050,00
0,0%
1 251,00
-93,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 408,00 1 134,00
---
1 134,00
0,0%
33 926,00
2 891,7%
Zysk (strata) brutto -7 396,00 -3 854,00
---
-3 854,00
---
-11 958,00
---
Zysk (strata) netto -4 051,00 -4 051,00
---
-4 051,00
---
-15 866,00
---
Amortyzacja 510,00 510,00
0,0%
510,00
0,0%
309,00
-39,4%
Aktywa 58 209,00 58 209,00
0,0%
58 209,00
0,0%
24 950,00
-57,1%
Kapitał własny 39 012,00 39 012,00
0,0%
39 012,00
0,0%
23 153,00
-40,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 3,50
0,0%
3,50
0,0%
2,08
-40,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 -0,36
---
-0,36
---
-1,42
---