Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 19:24
kontakt
PHARMENA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 822,00 7 196,00
49,2%
8 839,00
22,8%
8 839,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 276,00 -1 267,00
---
615,00
---
615,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -1 128,00 -1 450,00
---
783,00
---
783,00
0,0%
Zysk (strata) netto -928,00 -1 722,00
---
548,00
---
548,00
0,0%
Amortyzacja 264,00 243,00
-8,0%
255,00
4,9%
255,00
0,0%
Aktywa 55 712,00 58 131,00
4,3%
59 758,00
2,8%
59 758,00
0,0%
Kapitał własny 47 038,00 43 541,00
-7,4%
43 604,00
0,1%
43 604,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,28 3,91
-8,7%
3,92
0,2%
3,92
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,16
---
0,05
---
0,05
0,0%