Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:39
kontakt
PHARMENA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 196,00 684,00
-90,5%
8 839,00
1 192,3%
670,00
-92,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 267,00 -851,00
---
615,00
---
-1 677,00
---
Zysk (strata) brutto -1 450,00 -683,00
---
783,00
---
-2 197,00
---
Zysk (strata) netto -1 722,00 548,00
---
548,00
0,0%
-400,00
---
Amortyzacja 243,00 255,00
4,9%
255,00
0,0%
257,00
0,8%
Aktywa 58 131,00 59 758,00
2,8%
59 758,00
0,0%
97 956,00
63,9%
Kapitał własny 43 541,00 43 604,00
0,1%
43 604,00
0,0%
38 611,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,91 3,92
0,2%
3,92
0,0%
3,47
-11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,05
---
0,05
0,0%
-0,04
---