Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 09:26
kontakt
PLASMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 497,00 467,00
-68,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -759,00 -1 246,00
---
Zysk (strata) brutto -818,00 -1 301,00
---
Zysk (strata) netto -818,00 -1 301,00
---
Amortyzacja 635,00 633,00
-0,3%
Aktywa 26 119,00 24 793,00
-5,1%
Kapitał własny -6 397,00 -7 698,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,16 -1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,24
---