Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:24
kontakt
PLASMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 680,00 1 167,00
-30,5%
23,00
-98,0%
909,00
3 852,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 067,00 -758,00
---
-2 047,00
---
-1 431,00
---
Zysk (strata) brutto -1 136,00 -818,00
---
-2 119,00
---
-1 494,00
---
Zysk (strata) netto -1 204,00 -818,00
---
-2 119,00
---
-1 494,00
---
Amortyzacja 694,00 659,00
-5,0%
672,00
2,0%
651,00
-3,1%
Aktywa 30 095,00 29 870,00
-0,7%
28 190,00
-5,6%
28 222,00
0,1%
Kapitał własny -41,00 -859,00
---
-2 999,00
---
-4 493,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,16
---
-0,55
---
-0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,15
---
-0,39
---
-0,27
---