Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 17:00
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 637,00 9 841,00
-7,5%
9 085,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -936,00 -1 169,00
---
-1 437,00
---
Zysk (strata) brutto -1 152,00 -1 555,00
---
-1 667,00
---
Zysk (strata) netto -1 152,00 -1 555,00
---
-1 667,00
---
Amortyzacja 376,00 422,00
12,2%
422,00
0,0%
Aktywa 35 629,00 34 181,00
-4,1%
30 319,00
-11,3%
Kapitał własny 17 652,00 16 097,00
-8,8%
14 430,00
-10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,45
-8,8%
0,40
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,05
---