Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:15
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 649,00 8 912,00
16,5%
7 663,00
-14,0%
11 212,00
46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 778,00 251,00
-67,7%
-718,00
---
142,00
---
Zysk (strata) brutto 700,00 248,00
-64,6%
-767,00
---
42,00
---
Zysk (strata) netto 700,00 248,00
-64,6%
-773,00
---
42,00
---
Amortyzacja 369,00 353,00
-4,3%
358,00
1,4%
358,00
0,0%
Aktywa 29 480,00 31 275,00
6,1%
31 198,00
-0,2%
37 391,00
19,9%
Kapitał własny 20 419,00 20 667,00
1,2%
19 891,00
-3,8%
19 936,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,58
1,2%
0,55
-3,7%
0,56
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-63,2%
-0,02
---
0,00
---