Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:04
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 548,00 2 125,00
-40,1%
2 516,00
18,4%
3 542,00
40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -108,00
---
775,00
---
253,00
-67,4%
Zysk (strata) brutto -196,00 1 056,00
---
991,00
-6,2%
649,00
-34,5%
Zysk (strata) netto -134,00 1 049,00
---
1 111,00
5,9%
643,00
-42,1%
Amortyzacja 124,00 127,00
2,4%
107,00
-15,7%
116,00
8,4%
Aktywa 40 820,00 39 954,00
-2,1%
43 995,00
10,1%
43 405,00
-1,3%
Kapitał własny 20 718,00 21 885,00
5,6%
23 114,00
5,6%
23 875,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,16
5,6%
1,23
5,6%
1,27
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,06
---
0,06
5,4%
0,03
-42,4%