Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 08:53
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 542,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 253,00
Zysk (strata) brutto 649,00
Zysk (strata) netto 643,00
Amortyzacja 116,00
Aktywa 43 405,00
Kapitał własny 23 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,27
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03