Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 13:33
kontakt
SZAR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 096,00 9 661,00
-4,3%
13 270,00
37,4%
23 291,00
75,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -661,00 -1 190,00
---
110,00
---
411,00
273,6%
Zysk (strata) brutto -651,00 -1 207,00
---
84,00
---
394,00
369,0%
Zysk (strata) netto -651,00 -1 207,00
---
84,00
---
394,00
369,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 838,00 20 422,00
-6,5%
20 793,00
1,8%
18 320,00
-11,9%
Kapitał własny 14 696,00 14 441,00
-1,7%
13 405,00
-7,2%
14 571,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
-2,2%
0,12
-6,9%
0,13
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
0,00
300,0%