Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:06
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 578,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 346,00
Zysk (strata) brutto 325,00
Zysk (strata) netto 325,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 20 793,00
Kapitał własny 13 405,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00